Potrzebna pomoc?

Jeśli szukasz pomocy w prowadzeniu biznesu, pragniesz dowiedzieć się jak szybciej i efektywniej rozwijać swoja markę, zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

Wycena StartUp-ów

Wycena StartUp-ów

W związku z tym, że startupy nie istnieją na rynku zbyt długo i nie mają swojej historii, przedstawiającej miarodajne dane finansowe, to ich wycenia jest często bardzo trudna.

Nie jest również jasna ich pozycja na rynku, przez co ciężko określić zapotrzebowanie na dany produkt bądź też usługę. Niemniej jednak stosowanie odpowiednich metod wyceny starup-ów pozwala, w pewnym stopniu, ocenić ich atrakcyjność i zasadność finansowania.

Startupy – trudności definicyjne a wiarygodność danych

Ogólnie rzecz ujmując startupy są to przedsięwzięcia o niskich kosztach rozpoczęcia działalności, ale dużym ryzyku. Powstają w niemal każdej branży, ale są głównie kojarzone z obszarem szeroko pojętego IT. Nie ma też jednoznacznej definicji startupu. W zależności od powstającego przedsięwzięcia przyjmowane są różne definicje startupu, co ma związek z potrzebą nakreślenia sztywnych ramy analizy i porównywania przedsięwzięć nim objętych. Są to informacje istotne nie tylko do wyceny danego przedsięwzięcia, ale również do oceny przeżywalności tego typu inicjatyw.

Atrakcyjność startupu – jak ocenić?

Wycena startup-ów i określenie ich atrakcyjności nie jest łatwa. Zwykle opiera się nie o zdroworozsądkową analizę czy ocenę, lecz własną wiedzę ekspercką połączona z intuicją i wiarą, że przedsięwzięcie odniesie sukces.

Wycena przedsiębiorstw jest dokonywana w oparciu o metody: majątkowe, dochodowe i porównawcze. W przypadku startup-ów ich wykorzystywanie wydaje się nie być zasadne i nie dawać wiarygodnych wyników, ponieważ założeniom startupów daleko do obiektywnej oceny,

Na powodzenie jednej z najczęściej stosowanych metod wyceny – metody dochodowej – wpływa trafność przyjętych założeń. Ocena trafności założeń w innowacyjnym przedsięwzięciu opiera się więc bardziej na intuicji aniżeli czynnikach popartych obiektywnymi badaniami. Z kolei stosowanie metody porównawczej w przypadku startupów jest w zasadzie niemożliwe. W przypadku innowacyjnych przedsięwzięć trudno znaleźć inne porównywalne tego typu inicjatywy.

Niemniej jednak każdy plan finansowy będzie tak dobry i wiarygodny jak jego założenia. Dlatego też każdy każdy startup można uczynić zyskownym, tylko wymaga on właściwej i odpowiednio przedstawionej argumentacji. Precyzyjnie określone założenia będą więc kluczowe dla potencjalnego inwestora.

Siła argumentacji – kluczowa dla startupów

Do nabycia czy uruchomienia startupu niezbędna jest właściwie dobrana argumentacja dla inwestora. Do jej przygotowania warto posiłkować się:

– zdroworozsądkową oceną sytuacji;
– rozmowami z osobami, mniej lub bardziej, zaangażowanych w biznes, którego dotyczy startup (np. z marketingu, sprzedaży czy potencjalnymi klientami);
– stymulacją uwzględniającą prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych zdarzeń, uszeregowanych według siły ich oddziaływania na przedsięwzięcie;
– umiejętnością minimalizowania ryzyka.

Startupy są innowacyjnymi inicjatywami o wysokim stopniu ryzyka. Statystyki nie są dla nich łaskawe. Niezależnie od źródeł i przyjmowanych definicji do celów badań przeżywalności startupów wynika, że większość z nich znika z rynku. Niemniej jednak zgodnie z raportem brytyjskiego banku inwestycyjnego GP Bullhound w 2014 r. w Europie powstało 13 „jednorożców”- technologicznych startupów osiągających wartość przynajmniej 1 miliarda USD.

Dlatego też siła odpowiednio dobranej argumentacji jest taka istotna dla wyceny startupów. Wykazanie, że można radzić sobie i być przygotowanym na minimalizowanie ryzyka danego przedsięwzięcia wydaje się być tutaj kluczowa.

Marek Kowalski

Comments are closed.