Potrzebna pomoc?

Jeśli szukasz pomocy w prowadzeniu biznesu, pragniesz dowiedzieć się jak szybciej i efektywniej rozwijać swoja markę, zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

Zaplanuj sprzedaż swojej firmy

Zaplanuj sprzedaż swojej firmy

Sprzedaż firmy to niezwykle ważna decyzja. Nic dziwnego, że wymaga dokładnego przemyślenia i rozplanowania. Ważne jest wzięcie pod uwagę wszystkich celów sprzedażowych, a także dostosowanie poszczególnych kroków do indywidualnej sytuacji. Kluczem do sukcesu jest więc umiejętne zaplanowanie całego procesu.

Cel sprzedażowy
W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, dlaczego właściwie firma ma być sprzedana. Pozwoli to na wyznaczenie pewnego rodzaju trasy sprzedaży. Oczywiście celów zazwyczaj jest kilka, jednak warto określić, który z nich jest najważniejszy. Wiele osób zdecyduje się sprzedać część firmy przy jednoczesnym pozostawieniu sobie możliwości wpływania na jej działalność. Inni chcą mieć coś do powiedzenia w kwestii dalszego jej funkcjonowania, a jednocześnie zbyć firmę w całości. Nie brak jednak także osób, które mają zamiar całkowicie wycofać się z działalności i sprzedać całą firmę.

Ramy czasowe sprzedaży
Kolejny krok to określenie czasu, w jakim ma być dokonana sprzedaż firmy. Może to być sprzedaż natychmiastowa, czyli trwająca w terminie od 0 do 6 miesięcy, sprzedaż w ciągu roku, w najbliższych 2-3 latach, jak również sprzedaż w dłuższym terminie. Obojętnie, które rozwiązanie się wybierze, trzeba pamiętać o sprecyzowaniu oczekiwań finansowych, a więc określeniu środków, które chce się uzyskać dzięki sprzedaży firmy.

Sytuacja firmy
Po zdefiniowaniu oczekiwań finansowych należy określić sytuację finansową, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo. Po pierwsze, firma może znajdować się w doskonałej kondycji – interes kwitnie i istnieją duże perspektywy rozwoju. Tym samym można spodziewać się wysokiej sprzedaży. Firma może także całkiem dobrze prosperować, ale ze względu na kilka niedopatrzeń być warta mniej. Trzecia opcja związana jest ze złą sytuacją firmy, która sprawia, że najlepiej jest ją sprzedać, ale przedtem podjąć różnorodne kroki, które nieco poprawią funkcjonowanie biznesu, a tym samym pozwolą osiągnąć wyższą cenę.

Forma zapłaty
Przed dokonaniem sprzedaży trzeba także ustalić, w jakiej formie i w jaki sposób będzie się chciało otrzymać pieniądze za sprzedaną firmę. Do wyboru jest kilka możliwości. Przede wszystkim można zaoferować kupującemu pożyczkę, którą ten będzie musiał spłacić zbywcy w ratach. Innym rozwiązaniem jest zażądanie wypłaty całej kwoty z góry.

Zaangażowanie w firmie
Na koniec należy jeszcze wybrać podmiot, na którego rzecz firma zostanie zbyta. Konieczne jest więc uprzednie zastanowienie się nad przyszłym zaangażowaniem w biznes. Można pomyśleć o pozostaniu na stanowisku kierowniczym w firmie po jej sprzedaży, pomaganie podczas fazy zmiany właściciela czy całkowite wycofanie się z biznesu zaraz po sfinalizowaniu transakcji.

Podmiot nabywający firmę
Po sprecyzowaniu wszystkich poprzednich kwestii, czas przejść do znalezienia potencjalnego kupca na przedsiębiorstwo. Możliwości jest naprawdę wiele. Przede wszystkim można zdecydować się na sprzedaż biznesu wspólnikowi lub wspólnikom czy współwłaścicielom. Takie zobowiązanie niekiedy wynika z postanowień umownych zawartych już na początku działalności. Oprócz tego firmę można sprzedać swoim pracownikom, najlepiej wcześniej awansując taką osobę na wspólnika i na tym etapie ustalając warunki późniejszej sprzedaży. Innym rozwiązaniem na pozostawienie biznesu w rękach zaufanych i znanych zbywcy osób jest sprzedaż młodszemu pokoleniu w rodzinie. W takim przypadku nie trzeba przeprowadzać marketingu firmy, jednak konieczna będzie właściwa jej wycena. Jeśli jednak żadna z tych opcji nie wyda się wystarczająco atrakcyjna, można pokusić się o sprzedanie biznesu określonemu inwestorowi – na przykład dostawcy czy konkurencji. Marketing sprzedaży w tym wypadku również nie będzie potrzebny, za to nieodzowna okaże się wycena. Może się też zdarzyć, że kupiec nie będzie z góry określony. Wtedy pozostaje uplasowanie oferty na rynku po dokonaniu odpowiedniej wyceny.

Marek Kowalski

Comments are closed.